Соціометрична методика

Слово «соціометрія» буквально означає «соціальний вимір». Методика запропонована американським психологом Дж. Морено і призначена для оцінки міжособистісних відносин: симпатій і антипатій, привабливості та переваги. Розглянемо дану методику стосовно до дитячого колективу.

Хлопцям пропонується перерахувати товаришів по класу, з якими кожен з них хотів би спілкуватися і співпрацювати в різних видах діяльності. Наприклад:

1. Кого з однокласників ти б запросив на свій день народження?

2. З ким з однокласників ти вирушив у навколосвітню подорож?

3. З ким з однокласників ти міг би поділитися своїми особистими переживаннями?

Як правило, дітям пропонується вибрати не більше трьох однокласників. Їх прізвища записують в називному відмінку.

Результати представляють у формі матриць (таблиць), які складає класний керівник. Для кожного питання складається окрема матриця.

Перший стовпець матриці містить прізвища хлопців, які вибирають. Перший рядок матриці містить прізвища тих, кого обирають. І в тому і в іншому випадку прізвища перераховані в одному і тому ж порядку.

Цифра 1 ставиться в стовпець того учня, якого він вибрав в першу чергу, цифра 2 - у стовпець того, який був обраний другим, 3 - третім.

У підсумкових рядках і стовпцях:

ВС - кількість виборів, зроблених даною людиною;

ВП - сума виборів, отриманих даним людиною (тобто скільки чоловік вибрали його);

ВВ - кількість взаємних, які збіглися виборів.

Сума виборів, отриманих кожною дитиною (ВП), є мірилом його положення в класі.

Якщо учень отримав найбільшу кількість виборів, він відноситься до «зірок».

Якщо отримав середню кількість виборів - до обраних.

Якщо менше середнього числа виборів - до пренебрегаемым.

Якщо не отримав жодного вибору - до ізольованим.

Задоволеність дитини власним становищем у класі визначається за коефіцієнтом:

ВВ (число взаємних виборів).

НД (число виборів, зроблених даною людиною)

Так, якщо число СТ дорівнює 0, а число виборів, зроблених людиною, - 3 і К = 0/3 = 0, то слід припустити, що у нього можуть бути проблеми у міжособистісних відносинах.

Середній рівень благополуччя взаємин (УБВ) в класі буде фіксуватися в разі зразкової рівності: «зірки» + бажані = = пренебрегаемые + ізольовані.

Про низький рівень благополуччя у класі свідчить переважання людей з низьким статусом.

Якщо «зірки» + бажані > пренебрегаемые + ізольовані, то це говорить про високий УБВ, для якого характерні досить стабільні, рівні, доброзичливі відносини в колективі. Але при цьому слід дуже уважно поставитися до наявності ізольованих і прене - брегаемых і постаратися внести необхідні корективи в міжособистісні стосунки в колективі, попередньо розібравшись в причинах наявних проблем.

В якості прикладу наведемо таблицю, в яку заносяться відповіді на питання: «З ким би ти вирушив у навколосвітню подорож?»

П.І.Б.

Іванов

Петров

Сидоров

Калінін

Смирнова

Алексєєв

Данилова

ВС

Іванов

X

-

-

2

1

-

3

3

Петров

1

X

-

2

-

3

-

3

Сидоров

2

3

X

-

1

-

-

3

Калінін

3

-

2

X

-

-

1

3

Смирнова

-

2

1

-

X

3

-

3

Алексєєв

1

-

2

3

-

X

-

3

Данилова

-

3

-

-

1

2

X

3

ВП

4

3

3

3

3

3

2

ВВ

1

0

1

1

1

0

0

Символ «X» означає, що дане поле не підлягає заповненню.

Соціометрична методика метою підвищення її ефективності передбачає складання трьох матриць по трьох різних питань, результати яких оцінюються спільно. Для цього необхідно підсумувати отримані значення ВП, ВВ, ВС по всіх трьох матрицях. Цілком імовірно, що загальна картина може змінитися.

Як бачимо, даних для аналізу та роздумів більш ніж достатньо. Уважніше придивіться до дітей під час колективних ігор, творчих занять у вільний час. Ваші спостереження доповнять сформовану картину і підкажуть, кому з дітей і в чому потрібна ваша допомога.

Щоб діти не здогадувалися про проведеному дослідженні, краще, якщо социометрические дослідження ви проведете у формі гри - наприклад, почнете формування команди для кругосвітньої подорожі. В іншому випадку вони будуть чекати від вас результатів, які для багатьох можуть стати джерелом переживань, непотрібних психологічних травм.

Результати таких тестів, опитувань і інші методи, орієнтовані на вивчення міжособистісних відносин у колективі, оцінку індивідуальних якостей дітей, не повинні виноситися на обговорення в класі і використовуються класним керівником з метою оптимізації своєї виховної діяльності.

Кiлькiсть переглядiв: 140

Коментарi