ВІДДІЛ ОСВІТИ ОБУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ТРИПІЛЬСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ

Н А К А З

24 грудня 2013 року 172-О

Про вдосконалення роботи

з патріотичного виховання в

Трипільській ЗОШ І-ІІІ ст..

На виконання доручення голови Київської обласної державної адміністрації від 09 грудня 2013 року №148-1 щодо вдосконалення роботи з патріотичного виховання в навчальних закладах області, відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про освіту», «Про Державний Гімн України», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31 жовтня 2011 року № 1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», наказу департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 13 грудня 2013 року №405 «Про вдосконалення роботи з патріотичного виховання в навчальних закладах області», наказу відділу освіти Обухівської РДА від 16 грудня 2013 року № 206-О та з метою виховання у дітей та молоді патріотизму, шанобливого ставлення до державних символів України

НАКАЗУЮ:

1. Розпочинати заняття у школі з підняття Державного Прапора України та виконання Державного Гімну України.

Щодня

2. Заступнику директора з виховної роботи Буренко К.І., організатору дитячого колективу Погребняк Н.Ф., вчителю історії Нелепенко Т.М.:

2.1. Проводити заходи (тематичні екскурсії, вечори, наукові конференції, цикли історичних читань тощо) з вивчення історії та культури України.

Відповідно до плану

роботи

2.2. На базі шкільного музею Бойової Слави організувати виставки фото- та архівних документів, що ілюструють становлення та розвиток української державності.

Відповідно до плану

роботи

3. Класним керівникам, класоводам, педагогічним працівникам проводити національно-патріотичне виховання учнів згідно шкільної програми «Збережемо пам'ять про героїчне минуле нашого древнього краю»

Відповідно до плану

роботи

4. Про проведену роботу інформувати відділ освіти

Щоквартально до 05 числа

місяця, наступного за

звітним

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи Н.І.Давидюк

З наказом ознайомлені К.І.Буренко

Н.Ф.Погребняк

Т.М.Нелепенко

Патріотичне виховання юного покоління

ПРОГРАМА

національно-патріотичного виховання

«Збережемо пам’ять

про героїчне минуле

нашого древнього краю»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма національно-патріотичного виховання «Збережемо пам’ять про героїчне минуле нашого древнього краю» розрахована на учнів 1-11 класів. Програма визначає зміст та форми національно-патріотичного виховання в школі. Спрямована на виховання патріотизму та формування в учнів національної свідомості, почуття гордості і поваги до героїчного минулого свого краю.

Наша минувшина повна загадок і таємниць. Люди ніколи не ставилися байдуже до свого минулого, бо саме у ньому містяться витоки нашого сьогодення та нашого майбутнього.

АКТУАЛЬНІСТЬ

Національно-патріотичне виховання молоді – це систематична і цілеспрямована діяльність з формування у вихованців високої патріотичної свідомості, відчуття відданості своїй Вітчизні, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язків захисту інтересів Батьківщини. Виховання патріотизму у молодого покоління покликане дати новий імпульс духовному оздоровленню нації, формуванню в Україні громадянського суспільства.

Як правило, патріотизм, ідентифікується з такими якостями особистості, як любов до Батьківщини, до рідного краю, де народився, пошани сімейних традицій, готовність виконати конституційний обов’язок перед Батьківщиною. Однак, на жаль, саме ці якості втрачаються в сучасному суспільстві, і поняття «патріотизм» стає якимось порожнім, далеким від розуміння сьогоднішньою молоддю. Тому нині завдання національно-патріотичного виховання підростаючого покоління є актуальним і потребує негайного вирішення на всіх рівнях: від родини до держави.

Мета: виховання національно-свідомих, духовно та фізично розвинених громадян України.

Завдання:

1. Створити умови для формування духовно і фізично здорової людини, яка нерозривно пов’язує свою долю з майбутнім свого рідного древнього села, Обухівського краю, України.

2. Залучення учнів до краєзнавчої діяльності.

 1. Мотивувати учнів збирати та систематизувати краєзнавчі матеріали про:

· трипільську, зарубинецьку, черняхівську культуру на території рідного краю;

· часи Київської Русі;

· визвольну війну українського народу в період козаччини;

· Велику вітчизняну війну 1941-1945 р.р.;

· миротворчу місію Збройних сил України на територіях інших держав;

· участь наших земляків у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

 1. Виховання в дітей та юнацтва національної та громадянської свідомості, громадянської позиції, патріотизму, любові до рідного краю.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

  • Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття);
  • Указ Президента «Про військово-патріотичне виховання молоді» від 29.10.2003 р.;
  • Концепція «Національно-патріотичне виховання молоді»;
  • Закон України «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» від 20.04.2000 р., № 1684-ІІІ;
  • Наказ Міністерства освіти і науки України щодо героїко-патріотичного виховання учнівської та студентської молоді у навчальних закладах освіти України;
  • Національна програми виховання дітей та учнівської молоді в Україні;
  • Розпорядження обласної державної адміністрації «Про затвердження обласної програми патріотичного виховання населення. Формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства» №145 від 21.03.2001;
  • Адаптована програма з курсу «Київщинознавство».

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Учні повинні розуміти:

 • Основні поняття: держава, патріот, нація, громадянин, право, мораль, духовність.

Учні повинні знати:

 • історію своєї Батьківщини, свого рідного краю. Шанувати своїх героїчних предків, пам’ятати полеглих за волю, усвідомлювати відповідальність за майбутнє своєї країни;
 • традиції та культуру рідного краю, а також історію, традиції та культуру народів, які проживають на території України;
 • державну символіку;
 • Конституцію та інші Закони нашої країни;
 • Свої права, свободи та обов’язки.

За результатами реалізації програми:

 • Шанобливо ставитися до державної символіки;
 • Поважати державні закони та родинні традиції, звичаї свого народу;
 • Дотримуватися правил та норм поведінки прийнятих у суспільстві;
 • Учні повинні відчувати любов до свого рідного краю, Батьківщини;
 • Займати активну життєву громадянську позицію;
 • Прагнути до збереження та примноження славних, історичних надбань свого краю;
 • Усвідомлювати та сповідувати моральні та культурно-національні цінності;
 • Поважати представників інших народів, їхні права та культурно-національні цінності.

ФОРМИ РЕАЛЗАЦІЇ ПРОГРАМИ:

 • Лекції;
 • Бесіди;
 • Зустрічі за «Круглим столом»;
 • Конференції;
 • Екскурсії;
 • Ігри;
 • Конкурси;
 • Змагання;
 • Перегляд фото та відеоматеріалів;
 • Проектна діяльність;
 • Театралізовані дійства.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

№ п/п

Форми, методи виховної роботи, методичні матеріали

Основні завдання:

Орієнтовні форми та тематика виховних справ:

1.

Адаптована програма з курсу «Київщинознавство» (додаток 1)

- виховання в учнів 5-10 кл. національної, історичної свідомості;

- громадянської позиції, патріотизму, любові до рідного краю;

- залучення учнів до краєзнавчої діяльності;

- вивчення , охорона та відновлення пам’яток української історії та культури на Обухівщині (Київщині).

- збирання історичних, краєзнавчих матеріалів про рідний край, про видатних людей села Трипілля («Ними гордиться Трипілля»);

- Круглий стіл «Зустріч з відомими людьми с. Трипілля»;

- знайомство з найвидатнішими археологічними культурними знахідками, що залишили свій слід на території Трипільщини, Обухівщини;

- знайомство з найважливішими історичними подіями Трипільщини, Обухівщини.

2.

Робота Ради шкільного музею Бойової слави

с. Трипілля (додаток 2)

- залучення широкого кола учнів 5-11 класів до пошуково-краєзнавчої роботи в школі.

- обробка зібраних матеріалів для передачі в шкільний музей;

- організація тематичних краєзнавчих екскурсій до музеїв с. Трипілля, м. Обухова, м. Києва;

- організація шефської роботи по догляду за історичними пам’ятками с. Трипілля;

- проведення Уроків Мужності до Дня визволення села Трипілля, Обухівщини, України та до Дня Перемоги;

Організація виставок, конкурсів;

Проведення операції: «Допоможемо ветерану», «З добрим ранком, ветерану!»

3.

Участь у туристсько-краєзнавчих експедиціях «Краса і біль України», «Сто чудес України», «Стежками рідного краю»

- залучення учнів 5-11 класів до участі в експедиціях

- збирання краєзнавчих матеріалів;

- обробка зібраних матеріалів та оформлення учнівських робіт для участі в експедиції

- проведення круглих столів, учнівських конференцій по звіту проведеної роботи

4.

Видавничий проект «Трипільське джерело»

Через засоби масової інформації (місцева газета) висвітлювати історико-краєзнавчу роботу

Зібрані матеріали друкуються

5.

Формування почуттів любові до Батьківщини, її національних цінностей, любові до землі на якій ми живемо;

Повага прав людини (толерантність, миролюбність) на початковому рівні

1-4 класи

виховання в учнів:

- розуміння приналежності до української держави і народу;

- шанування історії і мови свого народу, країни;

- знання культури свого народу і прагнення дотримання традицій;

- розуміння правил взаємовідносин людей у сім’ї, суспільстві;

- безконфліктного прагнення проживання з іншими народами.

1 клас

- бесіди: «Великий дім - держава»,

«Та земля мила, де мати народила»;

- гра-подорож «У країні рідної мови»;

- «Правовий букварик»;

- дитячий ранок «Мамин рушник». Виставка «Рушник оберіг дому»;

- екскурсії: в шкільну світлицю, кутками рідного села Трипілля;

- сімейне свято «Традиції моєї родини»;

- Урок Мужності в шкільному музеї Бойової Слави села.

2 клас

- бесіда «Символи моєї держави»;

- групова справа «Кожному мила своя сторона»;

- КТС «Моя мала Батьківщина – древнє Трипілля»;

- оформлення альбому «Стежками рідного Трипілля»;

- родинне свято «У нашім серці - Україна»;

- фестиваль сімейної творчості «Скарби моєї родини»;

- екскурсія на Дівич-гору.

3 клас

- бесіда «Що необхідно знати про національну символіку?»;

- година спілкування «Моє рідне село Трипілля», «Моя рідна Україна»;

- аукціон «Я живу у Трипіллі»;

- вікторина «Чи знаєш ти свій край?»;

- конкурс малюнків «Кожна дитина має право»;

-КТС « Свято нашого роду»;

- Легенди мого краю (пошукова робота, конкурс малюнків);

- екскурсія на Посадову гору.

4 клас

- година спілкування «Що таке Батьківщина?»;

- усний журнал «Ми – українці – єдина сім’я»; (складення твору-роздуму «Я - громадянин України і пишаюся цим»);

- екскурсія «Історичними місцями рідного села»;

- перекличка повідомлень «Люди, які прославляли моє село Трипілля»;

- екскурсія до шкільної краєзнавчої світлини «Сторінки історії мого села»;

- заняття «школа прав дитини»;

- конкурс малюнків «І живе калина на папері»;

- гра-подорож «До країни народного мистецтва».

6.

Формування громадянської свідомості

- виховання поваги до символіки та атрибутів державності;

- виховання поваги до своєї малої Батьківщини

- виховання патріотичних почуттів, усвідомлення своєї етнічної спільності на основі поваги, національних традицій

- виховання громадянської свідомості на основі історичного досвіду українського народу.

- формування національної свідомості учнів.

- формування національної свідомості;

- вивчення державної мови, підсилення її престижу.

- утвердження почуття громадянського обов’язку, гідності;

- формування основ гендерної культури.

- виховання гідного громадянина незалежної України;

- поглиблення гендерної культури.

5 клас

- бесіди: «Державні символи України»;

- «Конституція України – основний закон нашої держави»;

- голини спілкування «Моє древнє Трипілля – моя мала Батьківщина», «Велична і свята моя ти Україно», « Моя громадянська позиція», «Твори добро бо ти людина», «Десять заповідей людяності»;

- Урок Мужності «Живемо, поки пам’ятаємо» (до дня Перемоги), «Біль душі людської» (до річниці Голодомору в Україні);

- акція «Милосердя»;

- турнір «Легенди та перекази Трипілля»;

6 клас

- круглий стіл «Національні традиції рідного краю»;

- турнір «Відкрий для себе Трипілля»;

- година спілкування «Честь моєї родини – моя честь», «Біль душі людської» (до річниці Голодомору в Україні);

- Урок Мужності «Живемо, поки пам’ятаємо»;

- екскурсія до археологічного музею в селі Трипіллі;

- акція «Турбота»;

- інформаційні години обговорення актуальних суспільних проблем України;

7 клас

- гра-екскурсія «Придніпров’я Обухівщини в течії віків» ;

- народознавче лото

- година спілкування «Відкрий для себе Україну»;

- Урок Мужності «Трипілля в роки Великої Вітчизняної війни»;

- екскурсія до районного краєзнавчого музею м. Обухова;

- акція «Милосердя»;

- інформаційні години обговорення актуальних суспільних проблем України;

8 клас

- години спілкування «Краса народу – її мова», «твори добро – бо ти людина»;

- Уроки пам’яті : «Голод в Трипіллі 1932-33 років», «Трагедія і біль Чорнобиля»;

- Уроки Мужності: «Про їхній подвиг завжди пам’ятаємо»;

- турнір «На літературному ринзі поета та письменника Обухівщини»;

9 клас

- акція «Доброта»;

- година спілкування «Київщина із минулого в майбутнє», «Громадянські цінності»;

- Круглий стіл «Наша мова – мов криниця»;

- зустріч з випускниками нашої школи, членом спілки письменників України Михайлом Горловим;

- турнір «Сім чудес Трипілля»;

- Урок Мужності «Про їхній подвиг завжди пам’ятаємо»;

- урок пам’яті «Трагедія і біль Чорнобиля»;

- Диспут «Яким я потрібен державі»;

- акція «Доброта».

10 клас

- години спілкування «Конституція України – основний Закон нашої держави», «Жити, щоб пам’ятати», «Жити для людей твоя активна життєва позиція»;

- розроблення пам’ятки молодого громадянина України;

- круглий стіл «Ними гордиться Трипілля»;

- Диспут «Добро чи зло, що переможе»;

- акція «Милосердя»;

- вахта пам’яті (до дня Перемоги);

- інформаційна година «Обговорення актуальних суспільних проблем України»;

11 клас

- диспут «Для чого ми приходимо цей світ?»;

- година спілкування «Мої однолітки-земляки на війні – якими вони бачили мирні сни?», «Герої Крутів – якими вони були?»

- круглий стіл «Я громадянин»;

- тренінгові заняття «Чи маю в житті я вибір»;

- акція «Милосердя»;

- поєдинок ерудитів знавців історії рідного краю «Я - трипілець», «Що я знаю про Трипілля»;

- інформаційні години «Обговорення актуальних суспільних проблем України».

Кiлькiсть переглядiв: 7663

Коментарi

 • Kathryndem

  2018-04-02 22:58:29

  online slots [url=http://casinogamelistus.com/]online casino[/url] casino online real money casino...

 • ovofotugavu

  2018-04-02 22:12:17

  [url=http://doxycycline-cheapbuy.site/]doxycycline-cheapbuy.site.ankor[/url] onlinebuycytotec.site.ankor http://tadalafilcialis-cheapestprice.site/...

 • probivinfo

  2018-04-02 14:42:14

  Пробив информации по абсолютно любым госсударственным базам, а так же банкам и сотовым сетям. Достанем для вас информацию из баз МВД, ГИБДД, ФССП, ФМС, Налоговой, ЕГРП, Пенсионному фонду А так же достанем паспортные данные, сделаем детализацию, определим местоположение абонента таких сетей как МТС, Билайн, Мегафон, Теле2 и достанем информацию из любых российских банков. Так же имеем много возможностей достать информацию из баз Украины, Беларуси, Казахстана и других стран ближнего зарубежья. Оплата...

 • AgapiyaMaro

  2018-04-02 09:10:01

  Сборник рецептов старинной укаинской кухни http://vseest.pp.ua/recept/ukr/...

 • Mine-BossKt

  2018-04-01 15:16:37

  About one-fifth of the patients in the treatment arm of the E03 study and the E04 study reported that they could abort seizures with the magnet. Further- more, a embryonic spongiome formed by way of tubules has also been observed in consistency with the CV (Girard-Dias et al. I screw the book' [url=http://amazoniabr.org/en/tourism/area1/female_cialis_20_mg_10_mg_buy_female_cialis_online/]20 mg female cialis with mastercard[/url] pregnancy 9 weeks ultrasound. On the other transfer, Jnk1 (-/-) null...

 • AnnaBitova

  2018-04-01 14:31:16

  http://msportslab.ru/?q=eko-kak-poborot-strakhi http://sporteco.ru/product/pokupka-avtomobilej-v-servise-sokol-motors-osnovnye-preimushestva-i-uslugi http://ubra.ru/product/osnovnye-etapy-osteklenija-balkona http://canax.ru/index.php?productID=100009...

 • Eddiecop

  2018-04-01 12:27:24

  http://bit.ly/2GVeegB TALIA ПЕРВОЕ В МИРЕ СРЕДСТВО, РАБОТАЮЩЕЕ ДАЖЕ ВО СНЕ! Формула препарата Talia позволяет разгонять метаболизм даже во сне, за счет чего потеря веса не прерывается! Ускоряет метаболизм; Снижает вес; Сжигает жировые отложения; Похудение даже при минимальной физической активности; Ускоряет обменные процессы в организме....

 • Follecksi

  2018-03-31 17:52:57

  Compensation should be made as to whether the pro- cedure is technically workable, with an admissible morbidity and mortality hazard, and whether the procedure is in all probability to look up the determined's symptoms and blue blood of vital spark [15]. In as well, without exception be wide awake for opportunities to accord education that will-power prolong the alliance and skills linked to running of DM of the progeny and family. Remember, these are style changes that I am suggesting [url=http://amazoniabr...

 • Hengleysa

  2018-03-31 15:18:55

  Undivided in which my notice had been to another place when I had looked at the window the first continuously mellow В­ I was actually contemplative purely of my in the cards performance to stop that dratted open window! Because most AEDs are administered orally, varia- tions in genes associated to medicate absorption, send and metabolism influence mod- ify the drug's plasmatic levels, centre ordering, and access to the CNS. Inhibition of monocyte chemotactic protein-1 deduction by statins [url=http://abaseashore...

 • HuritPi

  2018-03-31 13:06:24

  Electrical stimulation of the grieve efferent vagus fright can hinder endotoxin-induced sepsis and TNF- development, as without doubt as localized peripheral frenzied responses produced in a dermal air pouch. Ergo the same should just take into an interval therapy with a transient add-on of P-glycoprotein modulators until P-glycoprotein expression returns to rule levels and antiepilep- tic drugs are efficacious again when administered alone. How do cigarettes really pretend you [url=http://abaseashore...