• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Новини
  • Звіт директора за 2014-2015 навчальний рік

«Погоджено»

Голова профспілки Н.В.Іванченко

ЗВІТ

ДИРЕКТОРА ТРИПІЛЬСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ

ШКОЛИ І – ІІІ СТУПЕНІВ ПРО РОБОТУ

ЗА 2014 – 2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

В Трипільській ЗОШ І –ІІІ ступенів в 2014 -2015 навчальному році навчалось 245 учнів, 12 класів, середня наповненість класів – 20 учнів, мова навчання – українська.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2014/2015 н.р., листа Міністерства освіти та науки України від 11.06.2014 року № 1/9-303 навчальний рік розпочався 1 вересня святом День знань і закінчується проведенням підсумкового оцінювання і державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів, не пізніше 01 липня.

Навчальні заняття організовані за семестровою системою:

І семестр – з 1 вересня по 26 грудня 2014 року (закінчився на тиждень раніше наказ №137 «б» -О «Про внесення змін у структуру 2014/ 2015 в Трипільській ЗОШ І-ІІІст.»;

ІІ семестр – з 12 січня по 29 травня 2015 року.

Впродовж навчального року для учнів проводилися канікули:

Осінні – з 27 жовтня по 02 листопада 2014 року;

Зимові – з 20 грудня по 11 січня 2015 року;

Весняні – з 23 березня по 29 березня 2015 року;

Школа працює за 5 - денним робочим режимом.

Перед початком занять о 8 год.15 хв. проводилась організаційно – оздоровча гімнастика (вівторок – п’ятниця), в понеділок - загальношкільні лінійки або години спілкування класних керівників.

Початок занять о 8 год. 30 хв.

Тривалість уроків: у 1-му класі – 35 хв.;

2-4-х класах – 40 хв.; 5-11-х класах – 45 хв.

У 1-му класі передбачено обов’язкове проведення протягом уроку двох фізкультхвилинок по 2-3 хв., які рекомендовано проводити на 10 і 20 хвилинах уроку, за винятком уроків з «Основ здоров’я та фізичної культури» (Лист МОН України від 24.07.01 року № 1/9 – 266 «Про організацію навчально-виховного процесу в 1-му класі» ).

Навчальні екскурсії та навчальна практика не проводяться. Державна підсумкова атестація випускників початкової школи проводилась з 12 по 21 травня 2015 року, основної школи – з 2 по 8 червня 2015 року, старшої школи з 22 по 28 травня 2015 року відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 року №1/9 – 61.

Робочий навчальний план закладу на 2014-2015 рік складений на підставі рекомендацій Міністерства освіти і науки України (лист МОН молодь спорту України від 11.06.2014 р. № 1/9-303 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014-2015 навчального року»).

З метою виконання Закону України «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання» № 1717 від 16.11.2000 року «Про затвердження Державного стандарту базової та повної середньої освіти» № 24 від 14.01.2004 року, постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» у старшій школі введено універсальний профіль навчання

Трипільська ЗОШ І – ІІІ ступенів у 2014 – 2015 навчальному році організувала навчально-виховний процес:

--- для 1, 2,3 класів початкової школи – за Типовими навчальними планами

початкової школи затвердженими наказом МОН молодь спорту України від

10.06.11 р. №572 ( додаток №1)

--- для 4 класу початкової школи - за Типовими навчальними планами

початкової школи затвердженими наказом МОН України від

29.11.05 р. №682 ( додаток №1)

--- для 5,6 класів за Типовими навчальними планами загальноосвітніх начальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом МОН молодь спорту України від 03.04.2012 р. за № 409 зі змінами внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 р. № 664 (додаток №12)

---- для 7– 9 класів ( основної школи )

за Типовими навчальними планами загальноосвітніх начальних закладів, затверджений наказом МОН України від 23.02.2004 р. № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009р. № 66, (додаток №2)

--- для старшої школи 10-11 класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх начальних закладів ІІІ ступеню, з українською мовою навчання, затверджений наказом МОН України від 27.08.2010 р. № 834, зі змінами внесеними наказом МОН України від 29.05.14 р. № 657 (додаток №2, універсальний профіль).

Реалізація варіативної складової

навчальних планів

Початкова школа:

--- У 2 класі введено 1 годину індивідуального заняття з учнями;

--- У 1 класі з метою збільшення годин з української мови введено – 1

годину;

--- У 2 класі, за рішенням педагогічної ради, з метою залучення школярів до

скарбниці світової літератури, духовних цінностей розпочато вивчення

курсу за вибором «Світова література», автор А.Мовчун. Тернопіль.

Мандрівець 2010 рік «Програми курсів за вибором 1-4 класи», лист

МОН № 1/11-3761 від 12.08.2009 р.

--- У 3 класі, за рішенням педагогічної ради, з метою розвитку математичних

здібностей учнів продовжено вивчення курсу за вибором

«Елементи геометрії», автор А. Седеревічене. Тернопіль. Мандрівець

2010 рік «Програми курсів за вибором 1-4 класи», лист МОН № 1/11

3633 від 21.05.2009 р.;

--- У 4 класі, за рішенням педагогічної ради, з метою розвитку математичних

здібностей учнів продовжено вивчення курсу за вибором

«Елементи геометрії», автор А. Седеревічене. Тернопіль. Мандрівець

2010 рік «Програми курсів за вибором 1-4 класи», лист МОН № 1/11-

3633 від 21.05.2009 р.;

--- У 4 класі, за рішенням педагогічної ради, з метою залучення школярів до

скарбниці світової літератури, духовних цінностей продовжено

вивчення курсу за вибором «Світова література», автор А.Мовчун

Тернопіль. Мандрівець 2010 рік «Програми курсів за вибором 1-4

класи», лист МОН № 1/11-3761 від 12.08.2009р.

Основна школа:

З метою поглибленого вивчення історії та культури села Трипілля в 5,6,7 класах введено факультативний курс «Київщинознавство». Цей предмет читається за програмою автора К.І.Буренко, вчителя Трипільської ЗОШ І-ІІІст., затвердженою методичною радою КОІПОПК, 2011 р. Протокол № 7 від 23.12.2011 р.

--- У 5 класі – 1 година;

--- У 6 класі – 1 година;

--- У 7 класі - 0,5 годин. Введено в 5 та 6 класах по 0,5 годин на підсилення курсу «Українська мова». З метою адаптації учнів до роботи в старшій школі в 5 та 6 класах введено по 1 годині індивідуальних занять з математики. У 6 класі введено 1 годину індивідуальних занять з англійської мови.

З метою впровадження до профільної підготовки учнів, врахувавши побажання батьків в навчальні плани введено:

У 8 класі

--- 1 година предмету за вибором «Креслення» за програмою В.

Сидоренко, Д.Тхоржевська «Креслення 8-9», лист ІІТЗО №1.4/18-362

від 11.02.2009 р.

--- 0,5 години на збільшення годин програми «Історія України», в

зв’язку з тим, що вивчається складний, насичений історичними

подіями період, вивчається багато історичних постатей. Тому для

якісного засвоєння історії України періоду ХVІ – ХVІІІ ст. доречно

виділити додатково 0,5 год. навчального часу.

--- 1 година факультативного курсу з хімії «Розчин. Електролітична

дисоціація» автор Макаренко О., Сотніченко М. МОН протокол №6 від

24.10.2010 р. Збірник програм для профільного та до профільного

навчання.

--- 1 година факультативного курсу з математики «Задачі з модулями»,

автор Ліпчевський Л.В. Збірник програм спецкурсів та курсів за

вибором МОН України 2010/11 р. для учнів 8-9 класів.

У 9А та 9Б класах

--- По 1 годині на продовження вивчення предмету за вибором

«Креслення» за програмою В. Сидоренко,Д.Тхоржевська «Креслення 8-

9», лист ІІТЗО № 1.4/18-362 від 11.02.2009 р.

Старша школа:

У 10 класі

--- 1 година факультативного курсу «Київщинознавство» для учнів 10 кл.

за програмою автора К.І.Буренко, вчителя Трипільської ЗОШ І-ІІІст.,

затверджено методичною радою КОІПОПК. 2011 р. Протокол № 7 від

23.12.2011 р.

--- 1 година факультативного курсу з української мови «Стилістика сучасної

української мови», автор Авраменко О., Чукіна В. (10-11 кл.) лист МОН

України № 1/9-538 від 10.08.2010 року.

--- 1 година курсу за вибором «Основи алгоритмізації і програмування» авт.

Костюков, Т.П. Караванова. Збірник програм спецкурсів та курсів за

вибором МОН України 2010/11 р., наказ МОН України №1021 від

28.10.2011р.

--- 1 година факультативного курсу з фізики «Механіка та молекулярна

фізика поряд з нами», автор Г.В.Шкута, вчитель фізики Трипільської

ЗОШ І-ІІІ ст. , авторська програма, затверджена методичною радою

КОІПОПК 2010 р. Протокол № 7 від 22.10.2010р.

--- 0,5 годин на збільшення годин правознавства, врахувавши

побажання батьків з метою забезпечення умов для опанування учнями 10

класу змісту правознавства на академічному рівні та врахувавши

великий обсяг матеріалу, що передбачається програмою.

--- 0,5 годин на збільшення годин біології, враховуючи методичні

рекомендації до вивчення біології в 10 класі в 2014-2015 н.р. з метою

забезпечення умов для опанування учнями 10 класу змісту біології на

академічному рівні.

--- 1 година на збільшення годин хімії, враховуючи методичні

рекомендації до вивчення хімії в 10 класі в 2014-2015 н. р. з метою

забезпечення умов для опанування учнями 10 класу змісту хімії на

академічному рівні.

--- 1 година на індивідуальну роботу з біології.

Години індивідуальної роботи направлені на роботу з обдарованими

дітьми.

--- 1 година на індивідуальну роботу з хімії.

Години індивідуальної роботи направлені на роботу з обдарованими

дітьми.

У 11 класі

--- 1 година курсу за вибором «Основи алгоритмізації і програмування»

авт. Костюков, Т.П. Караванова. Збірник програм спецкурсів та курсів за

вибором МОН України 2010/11 р.

--- 1 година факультативного курсу з української мови «Стилістика сучасної

української мови», автор Авраменко О., Чукіна В. (10-11 кл.) лист МОН

України № 1/9-538 від 10.08.2010 року.

--- 0,5 годин на підсилення курсу біології.

--- 1 година на індивідуальну роботу з технологій.

--- 1 година на індивідуальну роботу з краєзнавства.

--- 1 година на індивідуальну роботу з фізики.

Всі години індивідуальної роботи направлені на роботу з обдарованими

дітьми.

Всі діти шкільного віку, що проживають в мікрорайоні школи, були охоплені навчанням.

В 2014 – 2015 навчальному році маємо слідуючу якість знань: високий рівень знань мають 16 учнів:

2 клас – Новохатько Роман ;

3 клас – Філоненко Валентина;

4 клас – Гаркавий Костянтин, Д’яконова Зінаїда, Костенко Діана;

5 клас – Квітницький Віталій, Росада Анна, Філоненко Марія;

6 клас – Лемешко Олексій;

7 клас – Клен Владислав;

9 – А клас – Крюк Назар (свідоцтво з відзнакою);

9 - Б клас – Анатоліті Сніжана(свідоцтво з відзнакою);

10 клас - Лук’янчук Влада, Шкута Марина, Канабас Денис;

11 клас – Бобовський Богдан (золота медаль)

Достатній рівень –75 учнів;

Середній рівень – 91 учень;

Початковий рівень – 36 учнів.

Подальше навчання та трудовлаштування випускників 9, 11 класів за минулий рік:

11 клас – 9 учнів

ВНЗ – 5 учнів

Технікум – 3 учні

Трудовлаштована - 1 учень

9 клас – 22 учня

Школа – 11 учнів

Училище – 8 учнів

Технікум – 3 учнів

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 08.08.2014 № 918 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2014/2015 навчальному році» та відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 17.11.2011 за № 1318/20056, наказу департаменту науки і освіти Київської обласної державної адміністрації від 19.09.2014 за № 257 на основі наказу відділу освіти Обухівської РДА № 115-О від 19.09.2014 р., наказу по Трипільській ЗОШ І-ІІІ ступенів від 01.10.2014 р. № 105-О з метою пошуку, підтримки та розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді в Трипільській ЗОШ І-ІІІ ст. з 06.10.2014 по 21.10.2014 р. проводився І етап олімпіад. Всього в олімпіадах прийняли участь 122 учні. З них 43 учні зайняли перші місця, 39 учнів – другі місця, 84 учні – треті місця. Учні-переможці І етапу приймали участь у ІІ етапі олімпіад.

Учасниками ІІ етапу стали:

Лемешко Олексій – учень 6 класу;

Клен Владислав – учень 7 класу;

Єлісеєв Олександр, Стрілець Марина, Рудик Дарина – учні 8 класу;

Гладуш Роман, Крюк Назар, Ігнатуша Олександр, Анатоліті Сніжана – учні 9 класу;

Лук’янчук Влада, Шкута Марина, Щуренко Петро, Канабас Денис – учні 10 класу;

Нелепенко Ярина, Кожухар Таїсія, Бобовський Богдан, Біров Артур, Удод Аліна, Остапенко Анна – учні 11 класу.

Найактивнішими учасниками ІІ етапу олімпіад стали: Лук’янчук Влада (прийняла участь у 6 олімпіадах), Єлісеєв Олександр, Анатоліті Сніжана, Клен Владислав, Щуренко Петро, Кожухар Таїсія (прийняли участь у 3 олімпіадах).

Результативність участі учнів школи в ІІ етапі олімпіад висока.

І місце посіли:

Шкута Марина ( 10 клас) з фізики (вчитель Шкута Г.В.),

Лук’янчук Влада та Канабас Денис (10 клас) з хімії (вчитель Кухарчук Р.В.),

Бобовський Богдан (11 клас) з хімії (вчитель Кухарчук Р.В.),

Шкута Марина (10клас) з астрономії (вчитель Шкута Г.В.),

Щуренко Петро (10 клас) з географії (вчитель Анопрієнко Л.М.).

ІІ місце посіли:

Лук’янчук Влада (10 клас) з біології (вчитель Анопрієнко Л.М.), з російської мови (вчитель Прошко Н.Ф.),

Удод Аліна (11 клас) з української мови (вчитель Лойко С.М.),

Остапенко Анна (11 клас) з фізики (вчитель Шкута Г.В.),

Анатоліті Сніжана (9б клас) з англійської мови (вчитель Шаталова Н.В.), з російської мови ( вчитель Чернишова І.В.),

Кожухар Таїсія (11 клас) з астрономії (вчитель Шкута Г.В.),

Ігнатуша Олександр (9а клас) з хімії (вчитель Кухарчук Р.В.),

Нелепенко Ярина (11 клас) з екології (вчитель Анопрієнко Л.М.),

Канабас Денис (10 клас) з інформаційних технологій (вчитель Шкута Г.В.).

ІІІ місце посіли:

Клен Владислав (7 клас) з фізики (вчитель Шкута Г.В.),

Анатоліті Снажана (9б клас) з історії (вчитель Нелепенко Т.М.),

Біров Артур (11 клас) з історії (вчитель Нелепенко Т.М.),

Щуренко Петро (10 клас) з математики (вчитель Співак О.І.),

Кожухар Таїсія (11 клас) з математики (вчитель Шкута Г.В.), з інформаційних технологій (вчитель Шкута Г.В.).

Найкращий рівень знань показали:

Шкута М. – 2 перших місця; Бобовський Б. – 1 перше місце; Лук’янчук В. – 1 перше та 1 друге місця; Канабас Д.- 1 перше місце; Щуренко П. – 1 перше місце, 1 друге та 1 третє місця.

В загальному учні вибороли: 6 перших місць; 11 – других місць; 6 – третіх місць.

Слід відмітити результативну роботу вчителів. Так, Шкута Г.В. підготувала 2 переможці та 6 призерів; Кухарчук Р.В. – 3 переможці та 1 призер; Анопрієнко Л.М. – 1 переможця та 2 призерів; Нелепенко Т.М. – 2 призера; Лойко С.М. – 1 призера; Співак О.І. – 1 призера; Шаталова Н.В.- 1 призера, Прошко Н.Ф.- 1 призера, Чернишова І.В. – 1 призера.

В ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських олімпіад учениця 10 класу Шкута Марина зайняла ІІ місце з астрономії та ІІІ місце з фізики (вчитель Шкута Г.В.); учениця 10 класу Лук’янчук Влада в ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських олімпіад з хімії зайняла ІІІ місце (вчитель Кухарчук Р.В.); учень 10 класу Щуренко Петро в ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських олімпіад з географії зайняв ІІІ місце.

Шкута Марина учениця 10 класу стала учасником ІV етапу Всеукраїнських олімпіад з астрономії

Працює осередок МАН. Керує осередком Шкута Г.В. У цьому році було підготовлено 6 робіт на конкурс-захист МАН. Робота учня 11 класу Бобовського Богдана « Вивчення пружних властивостей пружин для дверних ручок врізних замків», відділення технічних наук, секція «Матеріалознавство», керівник Шкута Г.В., зайняла І місце на районному етапі конкурсу; робота учениці 10 класу Шкути Марини «Енергія електромагнітної хвилі та її вплив на живі організми», відділення «Фізика та астрономія», секція «Теоретична фізика», керівник Шкута Г.В., зайняла І місце на районному етапі конкурсу; робота учениці 11 класу Вертелецької Наталії «Дослідження ефективності пониження висоти стелі в будинку з метою енергозбереження», відділення «Фізика та астрономія», секція «Експериментальна фізика», керівник Шкута Г.В., зайняв І місце на районному етапі конкурсу; робота учня 9 класу Лойка Владислава «Виготовлення квадрокоптера», відділення «Технічні науки», секція «Науково – технічна творчість та винахідництво», керівник Шкута Г.В., зайняла І місце на районному етапі конкурсу; робота учениці 10 класу Домбровської Яни «Вплив способів вирощування садивного матеріалу на врожайність та якість сортів смородини золотистої», відділення «Екології та аграрних наук», секція «Агрономія», керівник Анопрієнко Л.М. зайняла І місце на районному етапі конкурсу; робота учениці 11 класу Остапенко Анни «Рівень і причини захворюваності учнів Трипільської ЗОШ І – ІІІ ступенів та їх батьків на гайморит», відділення «Хімія та біологія», секція «Медицина», керівник Анопрієнко Л.М. зайняла І місце на районному етапі конкурсу.

В обласному етапі конкурсу МАН робота учениці 10 класу Шкути Марини «Енергія електромагнітної хвилі та її вплив на живі організми», відділення «Фізика та астрономія», секція «Експериментальна фізика», керівник Шкута Г.В. зайняла ІІІ місце; учень 11 класу Бобовський Богдан з роботою « Вивчення пружних властивостей пружин для дверних ручок врізних замків», відділення технічних наук, секція «Матеріалознавство», керівник Шкута Г.В. зайняв ІІІ місце.

Все більше учнів школи приймають участь у Міжнародному конкурсі з математики «Кенгуру», у Всеукраїнських конкурсах « Колосок » з біології, конкурсі «Левеня», «Соняшник», «Геліантус».

На ІІ(районному) етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови ім.. П.Яцика учениця школи Філоненко Марія (5 клас) зайняли ІІ місце.

При школі діє музей Бойової Слави с. Трипілля. Його діяльність несе великий виховний заряд для учнів і жителів села. В цьому навчальному році проводився збір матеріалів про воїнів АТО, в музеї створено експозицію «Наші односельці на захисті України». Зібрані матеріали узагальнили в папку «Наші односельці – воїни АТО».

Членами ради музею та гуртка «Історичне краєзнавство» проводиться велика краєзнавчо – пошукова робота.

В серпні – вересні десять учнів нашої школи, члени ради музею та гуртка «Історичне краєзнавство» долучилися до обласної історико – краєзнавчої естафети «А ми тую славу збережемо», присвяченої 70 –річчю визволення України від фашистських загарбників. Свою пошукову роботу вони розпочали з дводенного туристичного походу (14 серпня та 5 вересня) в рамках туристичної естафети «Ніколи знову». Учасники походу пройшли місцями оборонних боїв Трипільського плацдарму, які відбулися тут у перші дні війни. Зібрані матеріали передані до шкільного музею.

Учень 9-го класу Кравченко Юрій та учениця 8 класу Стрілець Марина взяли участь в обласній конференції юних краєзнавців «Допоки пам'ять в серці не згасає», щодо трагічних подій в Україні під час Голодомору 1932 -1933 років. Учні виступили з доповіддю «Село Трипілля у період Голодомору 1932 – 1933р.р. Забуттю не підлягає…»

Учениця 10 класу Граб Тетяна стала учасником круглого столу «Ніхто не забутий, ніщо не забуто!», який проводив Київський обласний комунальний позашкільний навчальний заклад «Мала академія наук учнівської молоді» з нагоди 70- річчя визволення України від фашистських загарбників, тема її виступу «Визволення Обухівщини 1943 рік»

Учні 9 класу Кравченко Юрій та Анатоліті Сніжана прийняли участь в обласній експедиції «Історія міст і сіл України» з роботою «Трипілля в легендах та переказах».

Троє учнів нашої школи взяли участь в обласній краєзнавчій конференції учнівської молоді «Шляхами подвигу і слави» присвяченої 70 річниці Перемоги над нацистськими окупантами й завершенням війни у Європі на базі Меморіального комплексу«Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 роки». Учениця 10 класу Граб Тетяна прийняла участь в секції «Знаємо, шануємо, пам’ятаємо!», виступила з доповіддю «Нас пам'ять кличе…».

Учень 5 класу Ткаченко Ярослав працював у секції «Герої серед нас: сучасні захисники України», виступив з доповіддю «П’ять вбивчих літер ». Учениця 5 класу Кожухівська Юлія працювала в секції «Живі легенди мого краю – ветерани другої Світової війни», виступила з доповіддю «Жива легенда незламності і волі - Федір Трохимович Жук».

Учениця 10 класу Лук’янчук Влада прийняла участь в обласному конкурсі «Юні екскурсоводи» з розробкою тематичної екскурсії «Урочище Розкопана - Обухівський Бабин Яр » та історія одного екскурсійного об’єкту: «Фотографія: Марія Білик з дітьми», де стала лауреатом конкурсу та відзначена заохочувальною грамотою.

Учень 5 класу Ткаченко Ярослав прийняв участь у Всеукраїнському конкурсі малюнків та творів «Герої у моїй родині»

Згідно з планом роботи школи було проведено ряд свят: Свято першого дзвоника; Свято квітів: «Розмаїття квітів мого села» для учнів 1 – 4 класів; свято «Королева квітів - 2014» для учнів 5- 7 класів; акцію «Привітайте своїх сивочолих»; День вчителя; Свято осені «Хто зверху»; провели дитячо – юнацьку військово – патріотичну гру «Сокіл» («Джура»), присвячену Дню українського козацтва (5 – 10 класи), та 28 травня проведений ІІ етап гри (учнями 7 – 8 класів була підготовлена доріжка перешкод, батьківський комітет нагодував смачною кашею всіх учасників ); проведено тиждень писемності та української мови для учнів 5- 7 класів; Малишкові читання в школі, присвячені дню народження поета, конкурс для учнів 1 – 4 класів «Кращий ілюстратор української народної казки»; День пам’яті жертв голодомору 1932- 1933 років, проведено круглий стіл «Трипілля в період голодомору 1932- 1933 роки»; проведено урочистий мітинг з нагоди 70 річчя визволення України від фашистських загарбників; до 115 річниці з дня народження Г.Косинки в с.Щербанівка провели музично – літературну композицію «Григорій Косинка з Дівич гори»; Свято Миколая; Новий рік; проведено вечір зустрічі з випускниками « Шкільні роки незабутні»; Свято Валентина; Святкова учнівська лінійка, присвячена Дню 8 Березня; з нагоди 201 - річниці з дня народження Т.Г. Шевченка проведено мітинг біля пам’ятника Т.Г.Шевченку, шевченківські читання (1 – 11 класи), Уроки Кобзаря 1 – 11 класи, організовано пізнавальні виставки: «Шевченко - художник», «Автопортрети Т.Г.Шевченка», «Пам’ятники Шевченку в Україні та в світі », «Шевченко в Трипіллі», «Лауреати Шевченківських премій»; в 1 – 11 класах в шкільному музеї Бойової Слави с. Трипілля провели уроки мужності з нагоди 70 –річчя Перемоги над нацистськими окупантами й завершенням війни у Європі. Учні школи прийняли участь у сільському мітингу, а агітбригада Трипільської ЗОШ І – ІІІ ступенів 9 травня виступила на мітингу біля Меморіалу Слави в с. Трипілля «Ми славимо Вас, солдати!»; 29 травня провели свято Останнього дзвоника; 30 травня - Випускний вечір; 10 червня планується проведення свята, присвяченого врученню свідоцтв про базову загальну середню освіту.

26 вересня 2014 року музеєм – архівом літератури та мистецтва с. Плюти було проведено літературно – мистецький захід, присвячений дню народження Михайла Чабанівського. На святі були присутні дві його доньки та письменники України; учні школи прийняли участь в конкурсі малюнків: «Намалюй малюнок, напишіть лист воїну»; в рамках Дня миру було проведено конкурс малюнку на асфальті для учнів 1 -11 класів, запуск веселих кульок, китайських ліхтариків та виготовлення паперових голубів; учні прийняли участь в районному фотоконкурсі від ЦТДЮ «Неосяжна моя, Україно!», а також у фотоконкурсі «Моя Україна»; школярі взяли участь в конкурсі малюнку «Твоє майбутнє – в твоїх руках», де учень 5 класу Ткаченко Ярослав зайняв І місце; учні 5 -10 класів зустрілися з письменниками Обухівщини Михайлом Горловим та Тетяною Лакізою; прийняли участь в конкурсі малюнку до Дня захисту прав дитини «Право очима дітей»; прийняли участь в районному конкурсі «Український сувенір», де учениця 3 класу Маняка Дарина зайняла І місце та друге місце в районному фотоконкурсі «Мій рідний край, моя країна!» в номінації «Архітектурні пам’ятки України», учениця 8 класу Поповіченко Катерина зайняла друге місце в районному фотоконкурсі « Мій рідний край, моя країна!» в номінації «Наші мандри»; учениця 2 класу Мухіна Росина в обласному конкурсі малюнку «Подаруй солдату крила» зайняла друге місце; учні 7 – 11 класів переглянули відео фільм «Чорно-біле кіно» з послідуючим його обговоренням та анкетуванням; за участі ГО «Нація єдина» та депутата Верховної ради Романюка Віктора на території школи було посаджено Кобзареву вербу.

У травні місяці випускники початкової школи та гуртківці театральної студії зустріли вихованців підготовчої групи дитячого садка.

Учасники навчально – виховного процесу прийняли участь в обласній акції учнівської молоді «Діти Київщини – воїнам АТО», в ході якої збирали одяг, взуття, іграшки для біженців, теплі шкарпетки (100 пар), рукавиці, шарфи, куртки, берці. Провели благодійний ярмарок «Голубка миру» і назбирали чотири тисячі п’ятсот гривень. На три тисячі закупили копченої риби на Різдвяний стіл воїнам АТО, дві тисячі перерахували двом пораненим воїнам – землякам. Протягом трьох місяців відвідували поранених воїнів в військовому шпиталі м. Києва. Учні, жителі села, вчителі сплели вісім маскувальних сіток, учні школи написали більше двохсот листів та малюнків, які через волонтерів відправили в зону АТО.(найбільше написали учні 3 класу та Ткаченко Я., учень 5 класу) Протягом навчального року було проведено зустрічі з воїнами АТО: Пигидою Олександром, Киктем Богданом, Середою Олегом, Андрющенком Миколою Григоровичем.

Учні школи прийняли участь у конкурсі малюнку «Омріяна Україна очима дітей».

В квітні-травні проведено двомісячник «Чисте довкілля». Шульга Дарина учениця 4 класу в конкурсі «Подаруй матусі свято» зайняла призове місце, отримавши хлібопічку; рій імені отамана Зеленого нашої школи прийняв участь в І районному етапі Всеукраїнської дитячо – юнацької військово – патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), де у загальнокомандному заліку посів ІІ місце.

Представником центру соціальної служби сім’ї, дітей та молоді проведено тренінги «Наркотикам - ні », «Шкідливість куріння», «Що таке спиртні напої та їх наслідки щодо майбутньої дитини»

Поряд із традиційними формами виховної роботи значне місце за результативністю посідає шкільне самоврядування. Протягом року проведено ряд заходів: проведена акція День обіймів; актив учнівського самоврядування привітав вчителів – пенсіонерів з професійним святом; 1 грудня 2014 року учні школи взяли участь в заході до Дня боротьби зі СНІДом та підтримки ВІЛ – інфікованих, підготували інформаційний стенд: «Дізнайся більше про ВІЧ і СНІД». Провели лекцію на тему «Стосується кожного» та переглянули фільм «Дискримінація хворих на СНІД»; взяли участь у профорієнтаційному районному Фотоквесті «Моя майбутня професія» - команда 8-10 класів, учні 9 -11 класів стали учасниками районного КВК «Обери майбутнє», провели акцію «Зроби голубку миру»; у січні місяці актив учнівського самоврядування організував ватагу колядників та щедрувальників, привітали одиноких та пристарілих людей; взяли участь в районному виготовленню «валентинок» «Місто творчих людей»; у квітні місяці 7 – 10 класи взяли участь в районному весняному балі «Оскароносні зірки Обухівщини - 2015»; у травні місяці учні 8-10 класів взяли участь в VІІІ районному фестивалі учнівського самоврядування Обухівщини «Казки нашого двору», який відбувся в смт.Козин. Проведено загальношкільну природоохоронну акцію «Допоможи птахам». Учні школи прибрали могили та оновили Меморіал Слави. Провели акцію «Невідома могила воїна» по збору коштів на впорядкування могили невідомого солдата.

Для учнів школи психологом Університету «КРОК» було проведено тренінгові заняття на тему «Вибір майбутньої професії».

Учні 8 класу взяли участь в тренінговому занятті «Школа лідерства» та отримали сертифікати.

Учні 5 класу прийняли участь в районному конкурсі «Калиновий дзвін», де Росада Анна зайняла І місце, Ханенко Валерія - ІІ місце, Філоненко Марія стала учасником.

Хлопчики нашої школи активно продовжують відвідувати секцію вільної боротьби, яку веде Блінов Микола Олегович, і показують кращі результати на змаганнях районних, обласних, Всеукраїнських і Міжнародних рівнів. Високі результати показують такі учні: Сергій Білик та Богдан Бобовський – кандидати в майстри спорту України, Назар Крюк, Арсен Рєзанов, Назар Іщенко, Омар Алекберов, Олег Асюченко, Єгор Середа, Іван Ткачук, Владислав Невмержицький а також вільну боротьбу почали відвідувать дівчатка, найкращі результати в Шкути Марини.

14 квітня 2015 року учні школи взяли участь в особисто – командній першості зі стрільби з пневматичної гвинтівки.

05 травня 2015 року команда учнів взяла участь в першості загальноосвітніх шкіл Обухівського району з легкої атлетики по програмі Спартакіади 2014 – 2015н.р. в м. Обухів, де Рябуха Ілля зайняв І місце в легкоатлетичних особистих змаганнях з стрибків в довжину, Заброда Анна зайняла І місце в легкоатлетичних особистих змаганнях з бігу на 30 м., Лемешко Олексій зайняв ІІ місце в легкоатлетичних особистих змаганнях з бігу на 30 м., Адіняєва Світлана зайняла ІІ місце в легкоатлетичних особистих змаганнях з бігу на 100м., Філоненко Артем зайняв ІІ місце в легкоатлетичних особистих змаганнях з бігу на 60 м. Команда школи зайняла І місце в естафетному бігу та ІІ місце в особисто – командній першості загальноосвітніх шкіл І – ІІІ ступенів з легкої атлетики.

23 травня 2015 року 18 учнів нашої школи взяли участь в обласному спортивно – масовому заході «Олімпійський день - 2015».

На базі нашої школи від ЦТДЮ працюють гуртки: «Історичне краєзнавство» (керівник Буренко К.І.) та театральний (керівник Гайко Н.С.).

ЗАХОДИ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

Школа має два комп’ютерних кабінети, один кабінет оснащений сучасними комп’ютерами. Проведено мережу Інтернет в комп’ютерні класи, в кабінет директора, заступника з навчально – виховної роботи, заступника з виховної роботи, психолога, бібліотекаря.

В серпні 2014 року відремонтовано кабінет музичного мистецтва в школі.

За це ми висловлюємо подяку голові Трипільської сільської ради Дегтярю Анатолію Петровичу, який допомагає школі в залученні спонсорів для вирішення нагальних питань.

Капітальний ремонт зроблено в кабінеті фізики спосорами (ТОВ «АЕРОК», «СЕМФЛОТ», «Дельта Дніпро») та батьками

В зміцненні матеріально – технічної бази є ряд проблем, зокрема потребує покращення база шкільної майстерні, спортивного залу, комплектації навчальних кабінетів новими столами ( партами), шафами. Відсутність актового залу не дає на належному рівні проводити шкільні заходи.

Затишно і комфортно почувають себе учні у своїх класах. Щоб створити цей затишок багато зусиль доклали їхні батьки.

Для здійснення традиційної екскурсії для учнів 11 класу, голова сільської ради Дегтяр А.П. оплатив поїздку до с. Нові Петрівці «Межигір’я »

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Хороші позитивні результати в навчально – виховному процесі досягнуті завдяки творчій праці педагогічного колективу школи, який нараховує 26 педагогів, 9 працівників технічно – обслуговуючого персоналу ( завгосп, бібліотекар, робітник по обслуговуванню, сторож – двірник, 4 прибиральниці)

Склад педагогічного колективу слідуючий:

- з вищою освітою – 25

- вчителі – методисти – 5

- старші вчителі – 4

- вища категорія – 15

- спеціаліст І категорії – 6

- спеціаліст ІІ категорії – 4

- спеціаліст з середньою спеціальною - 1

- « Відмінник освіти України » - 4

14 вчителів – випускники школи.

Вчителі школи постійно працюють над підвищенням свого фахового, наукового і методичного рівня.

На належному рівні була поставлена робота по організації підвищення кваліфікації та атестації педпрацівників школи. Впродовж 2013 -2014 навчального року проходили курси підвищення кваліфікації такі вчителі: Кухарчук Р.В., вчитель хімії, Співак О.І., вчитель математики, Шаталова Н.В., вчитель англійської мови, Маркіна – Костенко А.В., вчитель початкових класів, Лойко С.М., вчитель української мови та літератури; Буренко К.І., заступник директора з виховної роботи проходить курси, які закінчаться в 2016 році.

В результаті атестації Маркіній – Костенко Анастасії Валеріївні , вчителю початкових класів, встановлено кваліфікаційну категорію « спеціаліст ІІ категорії »; Цук Ларисі Миколаївні, вчителю української мови, встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «Старший учитель».

В 2014-2015 н. р. проведено районний семінар бібліотекарів. З 2013 року шкільний музей Бойової Слави с. Трипілля є обласним опорним закладом з проблеми «Шкільний музей , як центр національно – патріотичного виховання учнівської молоді». На базі музею слухачам області було проведено два заняття, останнє 27 травня.

Для організації та керівництва методичним процесом у школі була створена методична рада, яка складалася з керівників методичних комісій: Буренко К.І.- керівник ШМК класних керівників; Шкута Г.В. – керівник ШМК вчителів математики, фізики, інформатики, хімії; Анопрієнко Л.М. – керівник ШМК історико – природничого циклу; Іванченко Н.В. – керівника ШМК вчителів фізичної культури, трудового навчання, музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, основ здоров’я, «Захисту Вітчизни » та художньої культури ; Середа Л.П. керівника ШМК вчителів початкових класів; Цук Л.М. – керівник ШМК вчителів – філологів.

26 серпня 2014 року Цук Л.М. та Лойко С.М. взяли участь в ІІІ Київських педагогічних читаннях, в Будинку вчителя в м.Київ.

З 16 жовтня в школі проведено апробацію тестових завдань у режимі он – лайн з фізики.

З 06 листопада 2014 року по 31 січня 2015 року проходив огляд – конкурс психологічних кабінетів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів Обухівського району. Згідно з рішенням журі визначили переможцем за номінацією «Кращий психологічний кабінет загальноосвітнього навчального закладу» - психологічний кабінет Трипільської ЗОШ І –ІІІ ст. (психолог Василенко Ю.І.)

13 – 14 листопада 2014 року в м. Івано-Франківську, Давидюк Н.І., директор школи, прийняла участь у Всеукраїнській науково – практичній конференції «Організаційно – педагогічні умови функціонування освітнього округу у сільській місцевості». До конференції було підготовлено статтю «Національно – патріотичне виховання в моделі Трипільського округу», яку надрукували в Івано-Франківському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти в книзі «Сільська школа: реалії та перспективи».

Заступник директора з виховної роботи Буренко К.І. взяла участь в обласному конкурсі на кращу туристсько-краєзнавчу розробку, де зайняла І місце з роботою «Методика підготовки екскурсії та техніка її проведення» та прийняла участь у VІ Міжнародному форумі – презентації «Іноватика в сучасній освіті» з матеріалами «Від формування почуття належності до громади - до відчуття належності до нації».

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

В школі створено банк даних учнів та соціальний паспорт школи. На обліку стоїть 1 дитина, батьки якої позбавлені батьківського піклування ( Сергієнко Олександра , 2 клас).

Цій дитині виплачується матеріальна допомога щороку.

В навчально-виховному процесі школа дотримується вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

Мікрорайон школи знаходиться в зоні посиленої небезпеки ( пожвавлений рух на дорогах, залізниця, річка, водойми, лінія електропередач, кручі, яри) і тому ми змушені постійно і часто на лінійках, класних годинах нагадувати про це учням, проводити бесіди, інструктажі з техніки безпеки і поведінки на канікулах.

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

В першому семестрі всі діти з Чорнобильським посвідченням харчувалися безкоштовно. В другому семестрі організовано харчування для учнів 1 – 4 класів. (6 грн 50 коп.) Обслуговує харчування дітей ТОВ « Візит », керівник товариства Глиняна Тетяна Анатоліївна, підрядник Яговий М.П.

Посадочних місць вистачає всім.

Харчування організовано задовільно. Серйозних нарікань до ТОВ « Візит» та працівниці кухні з боку батьків та учнів не було.

На зауваження директора школи, щодо організації харчування, працівниця кухні реагувала належним чином ( це стосується, як правило, санітарно – гігієнічних вимог).

ПІДВІЗ ДІТЕЙ

Із 245 дітей, що навчаються в школі, 70 під’їжджаючих : з Халеп’я, Щербанівки, Киселівки, Витачева, Обухова.

Ось уже дев’ять років дітей з Щербанівки та Киселівки підвозить автобус Київського обласного археологічного музею ( водій Олександр Іванович).

Підвіз організовано задовільно. За винятком декількох випадків, коли працівники музею їздили на конференцію.

ДОТРИМАННЯ ПРАВОПОРЯДКУ НЕПОВНОЛІТНІМИ

На внутрішкільному обліку стоїть 7 учнів:

Адіняєв Юрій Валерійович

Ткач Владислав Володимирович

Зазірний Сергій Дмитрович

Матвієнко Денис Сергійович

Овчаренко Павло Миколайович

Подпорін Дмитро Олегович

Откидач Андрій Вікторович

На районному обліку в кримінальній міліції наших учнів немає.

Неблагополучних сімей немає.

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ ТА ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

- з Київським обласним археологічним музеєм.

- з інститутом педагогіки Академії педагогічних наук, лабораторією сільської школи.

- з ЦТДЮ.

- КОІПОПК обласним опорним закладом.

Кiлькiсть переглядiв: 252

Коментарi