З В І Т Н І С Т Ь

Звіт денного загальноосвітнього навчального закладу
на початок 2017/2018 навчального року
Подають Терміни подання
Денні загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми
власності та підпорядкування:
1) органу управління освітою за місцезнаходженням (2 примірники);
2) організації, до сфери управління якої належить цей заклад
(для комунальних і державних закладів, крім системи МОН)
Не пізніше
10 вересня
Форма № ЗНЗ-1
(річна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОН України
від 08 липня 2016 року № 813
(за погодженням з Держстатом)
Респондент:
Найменування, № навчального закладу Трипільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Обухівської районної ради Київської області
Місцезнаходження 08722, Київська область, Обухівський район, с. Трипілля, вул. Шевченка, буд.102
(поштовий індекс, область, Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця, провулок тощо, № будинку, корпусу, № квартири, офіса)
Тип місцевості (1 – міська місцевість, 2 – сільська місцевість) 2
Тип закладу Загальноосвітня школа
Форма власності Комунальна власність
(державна, комунальна, приватна)
Підпорядкування Міністерство освіти і науки України

I. Контингенти учнів за класами

Класи
Показники
№ рядка
Усього
(сума
даних
граф 2-
15)
У тому числі за класами
під-
готов-
чий
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
у
ДНЗ*
у
ЗНЗ*
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Кількість класів, одиниць 01 19 - - 2 2 2 2 1 2 1 3 2 1 1 -
Чисельність учнів, осіб 02 280 - - 22 36 28 28 30 32 22 39 27 5 11 -
з них:
дівчат 03 140 - - 10 19 11 18 13 17 11 19 15 1 6 -
другорічників 04 - x - - - - - - - - - - - - -
з них дівчат 05 - x - - - - - - - - - - - - -
тих, які приходять тільки на
начання**
06 - - - - - - - - - - - - - - -
навчаються індивідуально 07 6 - - - - - - 3 - 3 - - - - -
навчаються дистанційно 08 - - - - - - - - - - - - - - -
з особливими освітніми
потребами, усього ***
09 - - - - - - - - - - - - - - -
у тому числі навчаються
індивідуально
10 - - - - - - - - - - - - - - -
дистанційно 11 - - - - - - - - - - - - - - -
в інклюзивних класах 12 - - - - - - - - - - - - - - -
Крім того, учнів спеціальних класів,
осіб
13 - - - - - - - - - - - - - - -
З малозабезпечених сімей (з рядків
02 і 13)
14 - - - - - - - - - - - - - - -
Дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьків-
ського піклування
з рядка 02 15 5 - - 1 - - 1 1 - 1 - 1 - - -
з рядка 12 16 - - - - - - - - - - - - - - -
з рядка 13 17 - - - - - - - - - - - - - - -
Дітей
з інвалідністю
з рядка 02 18 - - - - - - - - - - - - - - -
з рядка 12 19 - - - - - - - - - - - - - - -
з рядка 13 20 - - - - - - - - - - - - - - -
З
рядка
01
класів з наповнюваністю
більше 27 учнів
21 - - - - - - - - - - - - - - -
інклюзивних класів 22 - - - - - - - - - - - - - - -
Кількість спеціальних класів 23 - - - - - - - - - - - - - - -
З рядків 02 і 13 граф 2-4: кількість дітей, які до вступу в школу виховувалися в дошкільних навчальних закладах (24) 20
З рядка 02 графи 1: кількість учнів у гімназіях, ліцеях, колегіумах, які навчаються за загальноосвітньою програмою (25) -
З рядків 02 і 13 графи 1:
кількість учнів, які користуються гарячим харчуванням у закладах усіх типів (26) 122,
з них користуються безплатним харчуванням (27) 122,
кількість учнів, постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС (28) 2, з них користуються безплатним харчуванням (29) -,
учнів (вихованців) з числа дітей цього району (міста) (заповнюють загальноосвітні школи-інтернати)(30) -
Загальна кількість груп (заповнюють усі заклади інтернатного типу) (31) -
Дітей дошкільного віку в групах, створених для них (32) -, з них сиріт і позбавлених батьківського піклування (33) -
Крім того, кількість вихованців, які лише проживають (не навчаючись) в школі-інтернаті (34) -
У спеціальних школах (школах-інтернатах), навчально-реабілітаційних центрах з рядка 02 графи 1, в інклюзивних класах з рядка 12 графи 1:
кількість учнів:
розумово відсталих (35) - , сліпих (36) - , зі зниженим зором (37) - , глухих (38) - , зі зниженим слухом (39) - , з порушенням опорно-
рухового апарату (40) - , з тяжкими порушеннями мовлення (41) - , із затримкою психічного розвитку (42) - , зі складними вадами розвитку (43) - ,
з розладами спектра аутизму (44) - , із синдромом Дауна (45) -
У спеціальних класах з рядка 13 графи 1: кількість учнів:
розумово відсталих (46) - , сліпих (47) - , зі зниженим зором (48) - , глухих (49) - , зі зниженим слухом (50) - , з порушенням опорно-
рухового апарату (51) - , з тяжкими порушеннями мовлення (52) - , із затримкою психічного розвитку (53) - , зі складними вадами розвитку (54) - ,
з розладами спектра аутизму (55) - , із синдромом Дауна (56) -
* ДНЗ – дошкільний навчальний заклад; ЗНЗ – загальноосвітній навчальний заклад.
** Заповнюють лише інтернатні заклади (загальноосвітні і спеціальні).
*** Не заповнюють спеціальні школи (школи-інтернати).
ІІ. Мова навчання та мова, що вивчається як предмет
Мова
ряд-
ка
Код
мови
К л а с и
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Усього
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Мова навчання
класів 01 UKR 2 2 2 2 1 2 1 3 2 1 1 - 19
учнів 02 UKR 22 36 28 28 30 32 22 39 27 5 11 - 280
класів 03 - - - - - - - - - - - - - -
учнів 04 - - - - - - - - - - - - - -
класів 05 - - - - - - - - - - - - - -
учнів 06 - - - - - - - - - - - - - -
Мова, яка вивчається як предмет (у тому числі іноземна)
класів 07 RUS - - - - - 1 1 2 1 - - - 5
учнів 08 RUS - - - - - 27 19 32 20 - - - 98
класів 09 - - - - - - - - - - - - - -
учнів 10 - - - - - - - - - - - - - -
класів 11 - - - - - - - - - - - - - -
учнів 12 - - - - - - - - - - - - - -
груп 13 - - - - - - - - - - - - - -
учнів 14 - - - - - - - - - - - - - -
груп 15 ENG 2 3 2 2 1 2 1 3 2 1 1 - 20
учнів 16 ENG 22 36 28 28 30 32 22 39 27 5 11 - 280
груп 17 GER - - - - 1 - - - - - - - 1
учнів 18 GER - - - - 27 - - - - - - - 27
груп 19 - - - - - - - - - - - - - -
учнів 20 - - - - - - - - - - - - - -
груп 21 - - - - - - - - - - - - - -
учнів 22 - - - - - - - - - - - - - -
Мова, яка вивчається факультативно або в гуртках (у тому числі іноземна)
учнів 23 - - - - - - - - - - - - - -
учнів 24 - - - - - - - - - - - - - -
учнів 25 - - - - - - - - - - - - - -
учнів 26 - - - - - - - - - - - - - -
учнів 27 - - - - - - - - - - - - - -
Із загальної кількості
учнів вивчають
дві мови (крім державної)
28 - - - - 27 - - - - - - - 27
друга мова Німецька мова 29 GER - - - - 27 - - - - - - - 27
друга мова 30 - - - - - - - - - - - - - -
друга мова 31 - - - - - - - - - - - - - -
друга мова 32 - - - - - - - - - - - - - -
друга мова 33 - - - - - - - - - - - - - -
друга мова 34 - - - - - - - - - - - - - -
ІІІ. Відомості про розподіл учнів за профілем навчання
та поглибленим вивченням предметів

ряд-
ка
Профілі навчання Код Учнів у класах
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Усього
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
01 Математичний 2 - 11 - 11
02 Фізичний 3 5 - - 5
03 - - - - -
04 - - - - -
05 - - - - -
Предмети, які вивчаються поглиблено****
06 - - - - - - - - - - - - - -
07 - - - - - - - - - - - - - -
08 - - - - - - - - - - - - - -
09 - - - - - - - - - - - - - -
10 - - - - - - - - - - - - - -
11 - - - - - - - - - - - - - -
12 - - - - - - - - - - - - - -
13 - - - - - - - - - - - - - -
14 - - - - - - - - - - - - - -
Кількість класів з профільним навчанням (15) 2 , у них учнів, усього (16) 16
Кількість класів з поглибленим вивченням предметів (17) - , у них учнів, усього (18) -
****Предмети, які вивчаються поглиблено (рядки 06-14), не повторюють профіль (профілі) навчання (рядки 01-05).
При поглибленому вивченні іноземних мов (мови) необхідно вказати за рядками 06–14 дані про кожну мову окремо.

IV. Віковий склад учнів (станом на 01 січня 2018 року) (осіб)
Назва показника
ряд-
ка
Усьо-
го
У тому числі матимуть вік (число повних років)
5
років
6
років
7
років
8
років
9
років
10
років
11
років
12
років
13
років
14
років
15
років
16
років
17
років
18 років і
старші
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Усього учнів (сума
даних рядків 02-13)
01 280 - 17 32 28 28 30 33 26 37 27 10 9 2 1
у тому числі:
1 клас
02 22 - 17 5 - - - - - - - - - - -
2 клас 03 36 - - 27 9 - - - - - - - - - -
3 клас 04 28 - - - 19 9 - - - - - - - - -
4 клас 05 28 - - - - 19 9 - - - - - - - -
5 клас 06 30 - - - - - 21 9 - - - - - - -
6 клас 07 32 - - - - - - 24 8 - - - - - -
7 клас 08 22 - - - - - - - 17 5 - - - - -
8 клас 09 39 - - - - - - - 1 32 6 - - - -
9 клас 10 27 - - - - - - - - - 21 6 - - -
10 клас 11 5 - - - - - - - - - - 4 1 - -
11 клас 12 11 - - - - - - - - - - - 8 2 1
12 клас 13 - - - - - - - - - - - - - - -
З рядка 01 дівчат 14 140 - 9 15 13 15 15 17 14 17 16 3 5 - 1
Крім того, учнів спеці-
альних шкіл (шкіл-
інтернатів) та спеціаль-
них класів
15 - - - - - - - - - - - - - - -
З рядка 02 - кількість учнів першого класу, які мають вік на 01 вересня 2017 року:
5 років і молодші (16) -, 6 років (17) 20, 7 років (18) 2, 8 років і старші (19) -
V. Змінність навчання та групи подовженого дня
Назва
показника

ряд-
ка
Навчання у другу зміну Групи подовженого дня
кількість
класів,
одиниць
у них
учнів, осіб
кількість
груп,
одиниць
у них учнів,
усього,
осіб
з них учнів
1–4 класів
крім того, груп, які пра-
цюють за кошти батьків,
одиниць
у них учнів,
осіб
А Б 1 2 3 4 5 6 7
Усього 01 - - - - - - -

(осіб)
VI. Відомості про учнів, які закінчили клас і переведені до наступного класу або
закінчили навчальний заклад у 2017 році
(без учнів, залишених на повторний курс навчання)
Назва
показника

ряд-
ка
1
клас
2
клас
3
клас
4
клас
5
клас
6
клас
7
клас
8
клас
9
клас
10
клас
11 клас 12
клас
закінчили
заклад
переведені
до 12 класу
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Усього 01 34 27 30 27 31 21 41 28 21 11 14 - -
З графи 9:
кількість учнів 9 класу, які одержали свідоцтво про базову загальну середню освіту (02) 21

З граф 11 і 13:
кількість учнів 11(12) класу, які одержали атестат про повну загальну середню освіту (03) 14
з них нагороджені: золотою медаллю (04) -, срібною медаллю (05) -

Дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, з рядка 02 (06) -, з рядка 03 (07) -
Крім того:
кількість екстернів, які одержали свідоцтво про базову загальну середню освіту (08) -
кількість екстернів, які одержали атестат про повну загальну середню освіту (09) -
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, з рядка 08 (10), -, з рядка 09 (11) -
кількість випускників 11 (12) класів, які пройшли тестування (12) 14
VII. Відомості про класи і класи-комплекти (одиниць) VIII. Гуртки, секції, організовані закладом
Назва показника
рядка
Кількість класів і класів-комплектів
усього
з них до 15 учнів
А Б 1 2
1-4 класи і класи-
комплекти
(сума даних рядків 02-05)
01 8 -
з них у складі учнів:
одного класу
02 8 -
двох класів 03 - -
трьох класів 04 - -
чотирьох класів 05 - -
Назва показника
рядка
Гуртків,
секцій,
одиниць
У них
дітей,
осіб
А Б 1 2
Усього 01 - -
у тому числі за напрямом:
науково-технічний
02 - -
еколого-натуралістичний 03 - -
туристсько-краєзнавчий 04 - -
фізкультурно-спортивний 05 - -
художньо-естетичний 06 - -
інший 07 - -
IX. Відомості про приміщення та матеріальну базу
Назва показника
ряд-
ка
Усьо-
го
Назва показника
ряд-
ка
Усьо-
го
А Б 1 А Б 1
Загальна площа всіх приміщень (кв.м) 01 3297
Чи є в закладі (1-так, 0-ні)
Фізкультурна зала
31 1
з них здано в оренду (кв.м) 02 5
Крім того, площа орендованих приміщень (кв.м) 03 - Басейн 32 -
З рядків 01 та 03 – кількість класних кімнат
(уключаючи навчальні кабінети і лабораторії)
04 30 Навчально–дослідна ділянка (арів) 33 -
Підсобне господарство 34 -
Їх площа (кв.м) 05 1638 Опалення (1 – центральне або власна котельня,
2 – пічне)
35 1
Кількість навчальних кабінетів
Математики
06 1
Водогін 36 1
Фізики 07 2 у тому числі з гарячою водою 37 -
Хімії 08 2 Каналізація 38 1
Географії 09 - Їдальня або буфет з гарячим харчуванням 39 1
Біології 10 1 число посадкових місць у їдальні або буфеті 40 130
Української мови і літератури 11 1 у тому числі у пристосованих приміщеннях 41 80
Інших мов і літератур національних меншин 12 1 Кількість поверхів в основній будівлі закладу 42 2
Іноземної мови 13 1 До якого поверху є безперешкодний доступ
дітей-інвалідів
43 1
Усіх кабінетів з лінгафонним обладнанням 14 -
Основ інформатики й обчислювальної техніки 15 3 Кількість окремих будівель (уключаючи майстерні
та пришкільний інтернат), де навчаються учні
44 2
у
них:
встановлено комп’ютерних класів 16 3
обладнано робочих місць з комп’ютером 17 22 з них:
потребують капітального ремонту
45 -
у тому числі в яких використовується
операційна система з відкритим кодом
18 -
перебувають в аварійному стані 46 -
Кількість комп’ютерів у закладі, усього 19 34 Чисельність учнів, які проживають на відстані
більше 3 км від закладу і потребують підвезення
47 53
з
них:
підключено до Iнтернету 20 28
не працюють 21 2 у тому числі:
учнів, для яких організовано підвезення
48 53
термін придбання становить понад 5 років 22 24
використовуються в управлінсько-господарській
діяльності
23 4 з них за програмою “Шкільний автобус” 49 53
учнів, які проживають у пришкільному інтернаті 50 -
у тому числі для ведення бібліотечного фонду 24 1
Крім
того,
кіль-
кість
портативних комп’ютерів, ноутбуків, нетбуків 25 2 Бібліотечний фонд
Кількість книг, брошур, журналів (примірників)
51 10429
планшетів 26 -
підключених до Iнтернету (з рядків 25 і 26) 27 1 у тому числі підручників, усього 52 7850
інтерактивних комплексів 28 3 з них для: 1-4 класів 53 1876
Кількість комп’ютерних програмних засобів навчання,
які використовуються у навчальному процесі
29 35 5-9 класів 54 4451
10-11(12) класів 55 1523
Кількість майстерень 30 2
Х. Педагогічні працівники (осіб)
Назва показника № рядка Усього Назва показника № рядка Усього
А Б 1 А Б 1
Кількість учителів 01 40 в інтернаті при закладі 06 -
з них мають основну роботу 02 36 з них мають основну роботу 07 -
З рядка 01 – у спеціальних класах 03 - в інтернатному закладі 08 -
Кількість вихователів:
у групах продовженого дня
04 - з них мають основну роботу 09 -
з них мають основну роботу 05 - Асистентів в інклюзивних класах 10 -

ХІ. Опорні заклади (заповнюють лише опорні заклади)
Кількість учнів у закладі (01) 231 , в тому числі потребують підвезення (02) 59 , з них підвозяться (03) 59 ,
кількість філій (04) 1 , в них учнів (з рядка 01) (05) 49

Довідкова інформація (дані не включаються до жодного з розділів звіту):
кількість груп для дітей дошкільного віку, організованих для їх підготовки до школи (01) - , у них дітей (02) -
(місце підпису керівника (власника) та/або осіб,
відповідальних за заповнення форм звітності)
(П.І.Б.)
телефон (04572)33216 факс електронна пошта 33216@ukr.net
Кiлькiсть переглядiв: 321

Коментарi