Р О З К Л А Д У Р О К І

П

О

Н

Е

Д

І

Л

О

К

1клас

2 клас

3 клас

4 клас

5 клас

1. Я досліджую світ (осн. зд.)

2. Фізична

культура

3. Англійська

мова

4. Українська

мова (ч)

5. Українська мова (п)

1. Фізична

культура

2. Українська

мова

3. Літературне

читання

4. Математика

5. Інформатика

(І п)

1. Українська

мова

2. Математика

3. Фізична

культура

4. Англійська

мова

5. Літературне

читання

6. Інформатика

(І п)

1. Математика

2. Українська

мова

3. Літературне

читання

4. Фізична

культура

5. Інформатика

(І п)

1. Українська мова

3 к

2. Англійська мова

4 к

3. Математика

10 к

4. Українська

література

3 к

5. Зарубіжна

література

3 к

6. Фізична культура

В

І

В

Т

О

Р

О

К

1. Я досліджую світ (природ.) 2.Фізична

культура

3. Математика

4. Українська

мова (ч)

5. Українська мова (п)

1. Математика

2. Англійська

мова

3. Музичне

мистецтво

4. Українська

мова

5. Літературне

читання

1.Музичне

мистецтво

2. Математика

3. Українська

мова

4. Природо знав

ство

5. Літературне

читання

1. Математика

2. Українська

мова

3. Основи

здоров’я

4. Англійська

мова

5. Музичне

мистецтво

1. Математика

10 к

2. Українська мова

3 к

3. Історія України

8 к

4. Музичне

мистецтво

12 к

5. Англійська мова

4 к

6. Фізична культура

С

Е

Р

Е

Д

А

1. Я досліджую світ (тр.н.)

2. Математика

3. Англійська

мова

4. Українська

мова (ч)

5. Українська мова (п)

1. Природознав

ство

2. Математика

3. Фізична

культура

4. Англійська

мова

5. Інформатика

(ІІ п)

1. Літературне

читання

2. Англійська

мова

3. Математика

4. Українська

мова

5. Образотворче

мистецтво

1. Математика

2. Українська

мова

3. Літературне

читання

4.Природознавство

5. Англійська мова

1. Образотворче

мистецтво 6 к

2. Зарубіжна

література 6 к

3. Основи здоров’я

3 к

4. Українська мова

3 к

5. Курс за вибором

10 к

6. Інформатика

5 к(І г)

Ч

Е

Т

В

Е

Р

1. Я досліджую світ (природ.) 2. Фізична

культура

3. Я досліджую світ (матем..)

4. Музичне

мистецтво

1. Фізична

культура

2. Математика

3. Українська

мова

4. Літературне

читання

5. Образотворче

мистецтво

1. Українська

мова

2. Математика

3. Природо знав

ство

4. Фізична

культура

5. Україно знав

ство

6. Інформатика

(ІІ п)

1. Математика

2. Українська

мова

3. Літературне

читання

4. Образотворче

мистецтво

5. Фізична

культура

1. Природознавство

6 к

2. Математика 10 к

3. Англійська мова

4 к

4. Українська мова

3 к

5. Українська

література 3 к

6. Фізична

культура

7. Інформатика

5 к (ІІ г)

П'

Я

Т

Н

И

Ц

Я

1. Я досліджую світ (читання) 2. Математика

3. Я досліджую світ (письмо)

4.Образотворче

мистецтво

1. Основи здоров’я

2. Природо знав

ство

3. Українська

мова

4. Трудове

навчання

1. Основи здоров’я

2. Я у світі

3. Курс за вибором

4. Фізична

культура

5. Трудове

навчання

1. Природознав

ство

2. Я у світі

3. Фізична

культура

4. Трудове

навчання

5. Інформатика

(ІІ п)

1. Німецька мова

1 к

2. Німецька мова

1 к

3. Математика

10 к

4. Трудове навчання

м/11

5. Трудове навчання

м/11

6. Природознавство

6 к

Заступник директора з

В НА І С Е М Е С Т Р 2017-201

6клас

7 клас

8-А клас

8-Б клас

1. Всесвітня історія

8 к

2. Основи здоров’я

6 к

3. Математика 9 к

4. Трудове навчання

м/11

5. Трудове навчання

м/11

6. Фізична культура

7. Українська

література 2 к

1. Геометрія 9 к

2. Українська мова

8 к

3. Історія України

8 к

4. Українська

література 6 к

5. Англійська мова

3 к

6. Алгебра

9 к

7. Інформатика

5/7

1.Основи здоров’я

11 к

2.Англійська мова

1 к

3.Українська мова

3 к

4.Історія України

8 к

5.Алгебра

2 к

6.Російська мова

1 к

7. Фізична культура

1.Фізична культура

2.Українська мова

3 к

3.Англійська мова

1 к

4.Алгебра

2 к

5.Історія України

8 к

6.Інформатика

5 к

7.Російська мова

1 к

1. Математика

6 к

2. Українська мова

6 к

3. Біологія

9 к

4. Російська мова

1 к

5. Фізична культура

6. Інформатика

7 к

1. Географія

9 к

2. Фізика

10 к

3. Українська мова

10 к

4. Фізична культура

5. Біологія 9 к

6. Музичне мистецтво

12 к

7.Образотворче

мистецтво

10 к

1. Хімія

7 к

2. Геометрія

2 к

3.Географія

11 к

4. Фізика

10 к

5. Українська література 3 к

6.Фізична культура

7.Трудове навчання

м/11 к

1.Геометрія

2 к

2.Хімія

7 к

3.Фізична культура

4.Географія

11 к

5.Фізика

10 к

6.Українська література 3 к

7.Трудове навчання

м/11к

1. Українська мова

2 к

2. Фізична культура

3. Образотворче

мистецтво 6 к

4. Українська

література 6 к

5. Математика

2 к

6. Англійська мова

3 к

7. Курс за вибором

2/8

1. Російська мова

11 к

2. Зарубіжна

література 11 к

3. Всесвітня історія

8 к

4. Геометрія 11 к

5. Українська

література 3 к

6. Фізична культура

7. Трудове навчання

11 к

8. Курс за вибором

0. Інформатика (І-ІІ гр)

1. Українська мова

3 к

2. Біологія

9 к

3.Зарубіжна література

11 к

4. Фізична культура

5. Креслення

6 к

6. Курс за вибором

9/10 к

7. Курс за вибором 3 к

1. Інформатика

5 к

2. Українська мова

3 к

3. Біологія 9 к

4. Зарубіжна

література 1 к

5. Англійська мова

1 к

6. Курс за вибором

9/10 к

7. Курс за вибором

3 к

1. Російська мова

1 к

2. Англійська мова

4 к

3. Біологія

9 к

4. Англійська мова

4 к

5. Музичне мистецтво

12 к

6. Географія

9 к

7. Зарубіжна література

3 к

1. Фізика

10 к

2. Зарубіжна

література 3 к

3. Російська мова

1 к

4. Основи здоров’я

6 к

5. Хімія

7 к

6. Алгебра

2 к

1. Хімія

7 к

2. Алгебра

2 к

3. Фізика

10 к

4. Всесвітня історія

8 к

5. Англійська мова

1 к

6. Географія 11 к

7.Музичне мистецтво

12 к

0. Географія

1. Алгебра 2 к

2. Хімія

7 к

3. Всесвітня історія

8 к

4. Фізика

10 к

5. Креслення

6 к

6. Музичне мистецтво

12 к

7. Російська мова 1 к

1. Математика

4 к

2. Англійська мова

4 к

3. Географія

9 к

4. Всесвітня історія

8 к

5. Українська мова

6 к

6. Інформатика

5 к

1. Українська мова

3 к

2. Фізична культура

3. Англійська мова

4 к

4. Біологія

9 к

5. Географія

9 к

6. Англійська мова

4 к

1. Геометрія

2 к

2. Біологія

9 к

3. Зарубіжна література

11 к

4. Англійська мова

1 к

5. Українська

література 3 к

6. Російська мова

1 к

7. Інформатика 5/7 к

1. Біологія

9 к

2. Геометрія

2 к

3. Англійська мова

1 к

4. Основи здоров’я

4 к

5. Фізична культура

6. Українська

література 3 к

7. Зарубіжна

література 1 к

навчально-виховної

ПОГОДЖЕНО

Директор школи Н.І.Давидюк

8 навчальний рік

9клас

10клас

11 клас

1. Основи здоров’я

6 к

2.Геометрія 9 к

3. Хімія

7 к

4.Англійська мова

1 к

5.Алгебра

9 к

6.Фізика

10 к

7.Фізична культура

1. Фізика

10 к

2. Фізика

10 к

3. Алгебра

2 к

4. Хімія

7 к

5. Хімія

7 к

6. Українська

література 3 к

0. Трудове навчання

1.Алгебра

11/2 к

2.Алгебра

2 к

3.Українська мова

11 к

4.Фізика

10 к

5.Фізична культура

6. Всесвітня історія

8 к

1.Зарубіжна література

1 к

2.Історія України

8 к

3.Хімія

7 к

4.Українська література

3 к

5. Фізична культура

6. Біологія

9 к

7.Художня культура

8 к

1. Історія України

8 к

2. Зарубіжна література

1 к

3. Англійська мова

4 к

4. Українська мова

8 к

5. Інформатика

5 к

6. Захист Вітчизни

6 к

7. Географія 9 к

1.Українська мова

3 к

2.Біологія

9 к

3.Фізична культура

4.Геометрія

2 к

5.Геометрія

2 к

6.Інформатика

5 к

7.Захист Вітчизни

6 к

1. Фізика

10 к

2. Англійська мова

1 к

3. Російська мова

1 к

4. Інформатика

5/7 к

5. Зарубіжна література

8 к

6. Геометрія 2 к

7. Фізична культура

8. Креслення

1. Правознавство

8 к

2. Фізика

10 к

3. Фізика

10 к

4. Геометрія

2 к

5. Трудове навчання

11 к

6. Українська література

4 к

1. Англійська мова

1 к

2. Алгебра

2 к

3. Алгебра

2 к

4. Зарубіжна література

8 к

5. Біологія

9 к

6. Економіка

8 к

7.Фізика 10 к

1. Історія України

8 к

2. Біологія

9 к

3. Українська мова

3 к

4. Російська мова

4 к

5. Інформатика

5/7 к

6. Англійська мова

1 к

7. Алгебра 2 к

1. Біологія

9 к

2. Історія України

8 к

3. Алгебра

2 к

4. Алгебра

2 к

5. Географія

9 к

6. Англійська мова

4 к

7. Фізична культура

0. Людина і світ

8 к

1. Українська література

3 к

2. Англійська мова

1 к

3. Хімія

7 к

4. Хімія

7 к

5. Геометрія

2 к

6. Фізика 10 к

1. Географія 6 к

2. Правознавство

8 к

3. Українська мова

3 к

4. Українська література

3 к

5. Всесвітня історія

8 к

6. Фізика

10 к

7. Трудове навчання

м

1. Фізика

10 к

2. Українська мова

3 к

3. Всесвітня історія

8 к

4. Фізика

10 к

5. Англійська мова

4 к

6. Фізична культура

7. Біологія

9 к

0. Інформатика

5 к

1. Історія України

8 к

2. Фізика

10 к

3. Геометрія 2 к

4. Геометрія 2 к

5. Англійська мова

1 к

6. Екологія 9 к

7. Українська література

8 к

роботи: Р.В.Кухарчук

Кiлькiсть переглядiв: 71

Коментарi